anna lindqvist
anna lindqvist
anna lindqvist
om företaget tjänster referenser kontakt
anna lindqvist    
anna lindqvist
anna lindqvist
anna lindqvist formgivning/trädgårdsdesign
processen, hur går det till?
  – Efter kontakt bestäms ett första möte på plats. Vi tittar på tomtens/platsens förutsättningar och diskuterar kundens önskemål utifrån estetik, praktiska funktioner, budget, trädgårdsintresse mm. Vi formulerar tillsammans tankar kring den framtida trädgården.
  – Uppmätning av tomt där vi mäter in befintlig växtlighet, byggnader, höjdskillnader etc. Vi tittar också på de omgivande ytorna, vilken utsikt och inblick vill ni ha.
  – Vi startar sedan arbetet med att ta fram ett förslag som svarar till era önskemål och platsens förutsättningar. Detta presenteras med en skalenlig ritning över trädgården/platsen som innehåller dispositionen av trädgårdens alla ytor, val av vedartat material (träd, buskar, häckar) terrasser, spaljéer, stensättning etc. Detta kompletteras om så önskas med planteringsritningar, dokument med förklaringar, växtlistor och detaljritningar.
  – Sedan tar själva anläggandet vid. Här kan vi hjälpa er med rådgivning under anläggningsprocessen, plantering, kontakt med anläggare, anskaffande av växter etc. Eventuell fortsatt skötsel etc. Era behov styr. Detaljeringsgraden bestämmer ni själva, likaså hur delaktiga ni vill vara under processen. Det viktiga är att vi etablerar ett gott samarbete för att tillsammans skapa den trädgård ni önskar, i harmoni med hus och omgivningar. En källa till avslappning/ro, odling/aktivitet, brinnande växtintresse/estetisk upplevelse, de individuella önskemålen styr.
anna lindqvist anna lindqvist anna lindqvist
anna lindqvist
anna lindqvist
anna lindqvist
anna lindqvist anna lindqvist anna lindqvist rådgivning
Era behov styr upplägget och tidsåtgång, nedan följer ett vanligt scenario.
Vi kommer ut på plats och tillsammans går vi igenom de områden ni har frågetecken kring. Vi diskuterar möjligheter och eventuella svårigheter, växtval och livsbetingelser. Om ni så önskar så gör vi sedan en snabbskiss på plats alternativt skickar en enkel skiss och växtlista. Vanlig tidsåtgång är 2 timmar + restid. För att ni skall få ut så mycket som möjligt är det viktigt att ni i förväg samlar ihop era frågeställningar och prioriterar. Att ni funderar över frågor som vad ni vill ha ut av trädgården, hur mycket arbete ni vill lägga ned, vad är viktigast att ta itu med etc.
Det är också bra att ha en tomtkarta tillgänglig.
Generellt kan sägas att en rådgivning fungerar bäst när frågeställningarna är specifika och områdena begränsade.
anna lindqvist
anna lindqvist
anna lindqvist
anna lindqvist
anna lindqvist kurser / föredrag
Kurser samt föredrag i trädgårdsformgivning/växtkännedom kan vara aktuella i Västerås och Stockholm, intresseanmälan lämnas via mail (se kontaktsidan).


anna lindqvist   anna lindqvist
anna lindqvist