anna lindqvist
 
 
om företaget galleri cv kontakt
anna lindqvist anna lindqvist anna lindqvist
anna lindqvist
Företaget har två ben,
trädgårdsformgivning och bildkonst.

Utan det ena haltar det andra, samma reflektioner och tankar föregår processen.
Varför måleri? I början av 90-talet startade jag en undersökning. En undersökning av människan i allmänhet och som specifik. I sammanhang och som unik. Inre och yttre landskap, vilka skillnader, vari består de? finns dom? Vad är unikt i varje medvetande och vilka arketyper har vi gemensamt? Fenomen, skeenden, existerar de utan betraktare och deltagare?
En oändlig lista av frågor, inga svar bara en ständigt pågående undersökning.

Måleriet - ett medel, ett arbetsredskap.
Arbetet med gestaltning av trädgårdar ett annat.
anna lindqvist